zábradlia   , brány  ,ploty  ,prístrešky

kovoobrábanie na fréze

opracovanie hlav válcov automobilov

oprava strojných zariadení

výroba kotiev Al profilov pre stavebníctvo

AC-DC , zváranie hlinika,nerezu, atd.

oprava poškodených blokov motora